مصارف نانوسیل در پزشکی

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در پزشکی

استفاده از نانوسیل از بار میکروبی در سطح پوست و متعاقب آن از ورود میکروبهای مضر به درون بدن می کاهد. رقت های مناسبی از نانوسیل می تواند باکتری های مضر و قارچ های سطح پوست را از بین برده و زخمهای پوستی (شامل سوختگی ها، جراحات، زخم های ناشی از اعمال جراحی و حتی جوش ها و دمل ها) را ضدعفونی شده نگهدارد. از نانوسیل حتی می توان برای ضد عفونی نمودن زخم های محوطه دهانی، بهداشت و سفیدی دندان ها و بهبود گلودردهای چرکی استفاده نمود. اگرچه همواره باید در نظر داشت که نانوسیل را هیچگاه نباید بلعید. نانوسیل گزینه نخست برای درمان عفونت نمی باشد. اما در کنار درمان های اصلی و بخصوص هنگامی که هدف، کاهش تعداد میکروب های موجود در سطح زخم و کاستن از شدت عفونت در ناحیه زخم می باشد، مناسب ترین گزینه نانوسیل می باشد. در محیط های پزشکی و بیمارستانی نیز از نانوسیل برای ضد عفونی سطوح، وسایل، البسه و تجهیزاتی که در درمان بیماران کاربرد دارند در حد وسیعی مورد استفاده می گردد.( همچنین می توان اتاق ها، سطوح، دیوارها،میزهای معاینه، مخازن و لوله های آب، سیستم تهویه مطبوع، تخت های بیمارستانی، را با نانوسیل ضدعفونی نمود. نانوسیل در برابرMRSA، HIV، H1-N1، بسیار موثر بوده و آسیب ها، ویروس ها و حتی اسپورها را از روی سطوح از بین می برد. .