مصارف نانوسیل در دامپزشکی

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در دامپزشکی

نانوسیل در دامپزشکی و دامپروری بخصوص بهداشت مزارع پرورش دام و طیور و آبزیان همواره کاربرد داشته است. معمولاً نقره گرانتر از آن است که در دامپزشکی استفاده شود اما در مواردی مدیریت جراحات حیوانات همان فرآیندی را طی می کند که در انسانها رعایت می شود. (1) پراکسید هیدروژن که مهمترین ترکیب نانوسیل می باشد برای سالم سازی حوضچه ها و مخازن نگهداری ماهی و حتی آکواریوم ها کاربرد فراوانی دارد. همچنین از آن برای ضد عفونی جایگاه نگهداری دام و طیور و حیوانات خانگی، میزهای معاینه حیوانات، قفس پرندگان، وسایل و ابزارآلات دامپزشکی، ظروف آبخوری و غذا خوری حیوانات و حتی ضدعفونی سطوح و دیوارهای منازلی که در آنها حیوانات خانگی نگهداری می شوند به طور وسیعی استفاده می شود. از هیدروژن پراکسید در ترکیبات ضدعفونی کننده نوک پستان گاوهای شیری نیز استفاده می گردد.
1. ژورنال مراقبت های خاص و اضطراری در دامپزشکی، جلد20، صفحات 456 تا 463 ، آگوست 2010