مصارف نانوسیل در بهداشت هوا

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در بهداشت هوا

بسیاری از میکروارگانیسم ها نظیر باکتری ها ، قارچ ها و ویروس ها که از طریق هوا منتقل می شوند می توانند موجب بروز مشکلات متعددی در زمینه فساد مواد غذایی و سلامتی انسانها گردند. از طرف دیگر، کاهش رطوبت محیط نیز تاثیرات ناخوشایندی از قبیل خشکی پوست و پوشش مخاطی بینی و گلو و در نتیجه افزایش بروز سرماخوردگی و بیماری های تنفسی ، افزایش حملات سر دردهای سینوسی ، آلرژی ، آسم و افزایش الکتریسیته ساکن در وسایل فلزی می گردد. امروزه به منظور تعدیل رطوبت هوای محیط از انواع دستگاه های بخور سرد استفاده می گردد. نانوسیل به عنوان تنها محلول ضد عفونی کننده هوا که قابل استفاده در تمامی دستگاه های بخور سرد می باشد این امکان را فراهم آورده تا در کنار ایجاد رطوبت امکان ضد عفونی کردن هوا نیز فراهم گردد. برای ضد عفونی هوای محیط منزل و محل کار ( حذف باکتری ها و ویروس ها نظیر سرماخوردگی و غیره ) فقط با افزودن محلول نانوسیل ' دی دو پلاس ' (d2 Plus) طبق دستور روی لیبل محصول به مخزن آب دستگاه بخور سرد به نتیجه مطلوب خواهید رسید