مصارف نانوسیل در هواساز

کاربرد نانوسیل

مصارف نانوسیل در هواساز

هواسازها معمولاً حجم،رطوبت و دمای هوای ورودی را کنترل می کنند. با افزایش دما و رطوبت شرایط برای رشد میکروبها در بخش های مختلف هواساز فراهم می گردد. با استفاده از نانوسیل می توان مانع از رشد میکروب ها و تشکیل بیوفیلم گردید. نانوسیل را می توان به بخش رطوبت ساز و یا قسمت کنترل حرارت هواسازها افزودو یا اینکه آن را مستقیماً در محوطه مکش هوا اسپری نمود. همچنین می توان سالانه فیلترهای HEPA اطاق های تمیز را با استفاده از نانوسیل ضدعفونی نمود. با این کار به عمر مفید این فیلترها(که عمدتاً گران قیمت نیز می باشند) افزوده می گردد.