نانوسیل دوستدار محیط زیست

دوست دار محیط زیست

در سال های اخیر و به سبب هجوم بی رویه‌ی انسان برای بهره برداری از منابع طبیعی و نیز تولید محصولاتی که ورود آنها به طبیعت سبب آلوده ساختن عناصر اصلی زمین یعنی آب، هوا و خاک گشته این نگرانی ایجاد شده است که بشر به دست خود در حال نابودی تنها زیستگاه آدمیان می‌باشد. بسیاری از فعالان عرصه محیط زیست تلاش می‌کنند تا به ملت ها و دولت ها این نکته را مجدداً یادآوری کنند که در صورتی که ما خواهان زیست بر روی سیاره‌ای با آب آشامیدنی گوارا و هوایی تازه با گوناگونی گیاهان و جانوران هستیم باید هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا از سلامت زمین محافظت کنیم. دوستدار محیط زیست بودن نباید تنها یک شعار باقی بماند. شیوه زندگی‌مان باید به گونه‌ای تغییر کند که در نتیجه آن زمین کمترین آسیب را ببیند .

چگونه دوستدار محیط زیست باشیم؟
با رعایت 3 قدم اساسی می توان ادعا کرد که ما دوستدار محیط زیست هستیم :

صرفه جوئی در مصرف آب

استفاده کمتر از مواد شیمیائی

خودداری از تخلیه بقایای مواد خطرناک در فاضلاب‌ها و یا مراتع

حضور فعالانه در گروه‌های حفاظت از محیط

صرفه جوئی در مصرف برق

کاهش اتکا به خودروهای شخصی در سفرهای درون شهری

خرید از فروشگاههای نزدیک به محل سکونتاستفاده از سبزیجات و میوه‌جات حاصل از کشت آپارتمانی و یا منازل

مشارکت فعال در گروههای محافظت از هوا

تولید زباله کمتر

کاشت نهال

نگهداری طبیعی از گیاهان روئیده در باغچه و حیاطاحترام به حق حیات حیوانات

مشارکت در فعالیت های اجتماعی مربوط به حفاظت از محیط زیست