info@nanosil.ir

021-78356

ایزی کلنز 2.5 (EAZYCLENZ 2.5) محلول ضد عفونی کننده و استریل کننده ابزار پزشکی

شناسه محصول: NSL-1006

قیمت: تماس بگیرید

 • وضعیت: عرضه شده
 • گروه : ملزومات
 • شکل : محلول آماده مصرف
 • ترکیبات: گلوتارآلدئید, عامل ضد خورندگی و سورفکتانت
 • بسته‌بندی: بطری 500 میلی لیتری و 1 لیتری و گالن های 5 و 20 لیتری

توضیحات

مکانیسم اثر:

ترکيبات آلدئيدی موجب اختلال در سنتز RNA و DNA سلول ميكروارگانيسم شده و باعث كوآگولاسيون و تخریب پروتئين ميكروارگانيسمها مي گردند. گلوتار آلدئید با اتصــال به گــروه آمیــن انتــهایی متشکله دیواره ســلولی باعث اتصــال شبکه ای باکتری ها به همــدیگر شده و میکروارگانیسم ها را فیکس می کند. این اتصال از مبادله مواد غذایی، گازهای تنفســی و مواد زاید بین سلول و محیط خارج سلول ممانعت به عمل آورده، متابولیسم سلولی را دچار اختلال می کند. همچنین گلوتار آلدئید به پروتئین های کپسید ویروس های بدون پوشش متصل شده و آنها را به دام می اندازد. گلوتار آلدئید از طریق اتصال به اسیدهای نوکلئیک متشکله ویروس ها و اتصــال به آنزیم های متابــولیکی و اسیدهای آمینه باکتری ها و قارچ ها، خاصــیت میکروب کشــی خود را روی این دسته از میکروب ها اعمال می کنــد. بنابــراین با توجه به خاصــیت آبدوســت بـودن گلــوتار آلدئید، ایــن مــاده روی طیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت و منفی، ویــروس های بدون پوشش (پاروا ویروس و انترو ویروس) موثــر می باشد.

مقدار و نحوه مصرف :

ابتدا کلیه ابزار و تجهیزات حساس را با دترجنت مناسب شستشو داده و پس از آبکشی ، از محلول آماده به مصرف ایزی کلنز 5/2 بر اساس جدول اثربخشی میکروبی استفاده نمائید .
توصیه: برای اثر بخشی بهینه ابتدا می توان تجهیزات را با ایزی کلنز 5/0 به طور کامل تمیز کرده و پس از آبکشی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون نهایی مطابق اثر بخشی میکروبی از محلول ایــزی کلــنز 5/2 اســتفــاده نــمــود.

تست ضد اسپوری ایزی کلنز 5/2 بر اساس آزمایشات انجام شده ایزی کلنز 5/2 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

موارد مصرف:

جهت ضدعفونی سطح بالا و استریل کننده کلیه ابزار و تجهیزات حساس دندانپزشکی و پزشکی ( از قبیل ابزار جراحی ، ابزار و وسایل بی حسی و غیـره ) و هـمچنین آنـدوسکـوپ هـای سخـت و قابـل انعطـاف.

مشخصات محصول:

خصوصـیات ظـاهـری: محلول با بوی مخصوص و به رنگ زرد مایل به قهوه ای
pH در 25 درجه سانتیگراد: 7 – 4
دانسیته در 25 درجه سانتیگراد: (5/1 – 7/0) گرم بر میلی لیتر مکعب

موارد احتیاط:

 •  از تماس مستقیم محلول با صورت ، مخاطات و چشمها خودداری کنید.
 • از پوشش کامل محلول بر روی ابزار و تجهیزات اطمینان حاصل نمایید.
 • از آشامیدن محلول داخل ظرف پرهیز گردد.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 • از برگرداندن مجدد محلول خارج شده به داخل ظرف خودداری نمایید.
 • جهت اجتناب از استنشاق بخارات ، از بسته بودن درب تانک حاوی محلول ضد عفونی کننده اطمینان حاصل نمایید.
 • پس از ضدعفونی ، ابزار و وسایل را با آب تمیز و یا در صورت امکان آب استریل شستشو دهید.
 • هنگام کاربرد این محصول از ماسک فیلتر دار پوشاننده صورت استفاده نمایید.
 • در موارد تماس با غلظت بالا، سریعا با مقدار زیادی آب شستشو دهید.
 • در مجاورت مواد اکسید کننده و مواد قلیایی نگهداری نکنید.
 • در هنگام کار حتما از پوشش های ایمنی مناسب استفاده کنید.
 • پس از پایان تاریخ انقضا استفاده نشود.
 • هنگام کاربرد این محصول از تبادل هوا در محیط اطمینان حاصل نمایید.