info@nanosil.ir

021-78356

سوالات متداول


اثربخشی

پراکسید هیدروژن و نقره : مکانسیم اثر

اثر الیگودینامیک که از 150 سال پیش به رسمیت شناخته شده به این واقعیت اشاره می کند که برخی از یون های فلزی باعث مرگ یا مهار رشد میکروارگانیسم ها می شوند. اثر الیگودینامیک را می توان در دوزهای بسیار پایین این یون های فلزی مشاهده کرد. فلزاتي که اثر اليگوديناميکي دارند، شامل جيوه، نقره، مس، برنج، برنز، قلع، آهن، سرب و بيسموت می شوند. از بین تمام فلزات، قوی ترین اثر توسط نقره و جیوه اعمال می گردد.

نقره با سه مکانیزم اعمال اثر می نماید :

  • یونهای فلزی نفوذ پذیری غشای سلولی را تحت تاثیر قرار می دهند. این یونها، میکروارگانیسم های حساس را تضعیف می کند و آنها را نسبت به ضدعفونی کننده های اکسید کننده بسیار حساس می کند.
  • نقره به باند های گوگرد در پروتئین ها متصل می شود و فعالیت آنزیمی میکروارگانیسم را مختل می کند. (نقره سبب تشکیل یک سولفید با گروههای تیئول می شود و با گروه های آمینو و کربوکسی در آنزیم ها واکنش نشان داده و آنها را غیر فعال می کند.) این توانایی ، سلول را برای تولید انرژی محدود کرده و به این ترتیب میکروارگانیزم ها از بین می روند.
  • کمپلکس های تشکیل شده نقره با مواد ژنتیکی میکروارگانیسم (DNA و RNA)، تولید مثل را مختل کرده و تولید مثل میکروارگانیسم به طور کامل مهار می شود.
پراکسید هیدروژن در سال 1918 توسط تنارد کشف شده است. تنارد آب اکسیژنه را به صورت مقادیر ناچیز از واکنش نور خورشید بر روی آب دارای اکسیژن حل شده بدست آورد. او متوجه شد که خواص شیمیایی به طور گسترده متفاوت از خواص شیمیایی آب است.پراکسید هیدروژن یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2O2 می باشد و هنگامی که این ماده شیمیایی تجزیه می شود به آب (H2O) و اکسیژن (O2) تبدیل می گردد.
پراکسید هیدروژن در سال 1918 توسط تنارد کشف شده است. تنارد آب اکسیژنه را به صورت مقادیر ناچیز از واکنش نور خورشید بر روی آب دارای اکسیژن حل شده بدست آورد. او متوجه شد که خواص شیمیایی به طور گسترده متفاوت از خواص شیمیایی آب است.پراکسید هیدروژن یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2O2 می باشد و هنگامی که این ماده شیمیایی تجزیه می شود به آب (H2O) و اکسیژن (O2) تبدیل می گردد.
  • اثرات الیگودینامیکی نیاز به زمان زیادی برای اثربخشی دارد و به طور یکسان بر علیه همه میکروارگانیسم ها اعمال اثر نمی کند. به این ترتیب ، نقره یک اثر طولانی مدت ، پایدار کننده و باکترواستاتیکی ایجاد می کند.
  • دوزهای بالاتر نقره لزوماً سریعتر یا بهتر کار نمی کنند . بنابراین ، یکی از راهکارها این است که اثر باکتری کشی نقره را با ترکیب آن با مواد دیگر افزایش دهیم.
  • ترکیب کردن نقره با مواد اکسید کننده مانند پراکسید هیدروژن ، اثرات هم افزایی دارد و یک ترکیب ضدعفونی کننده بسیار موثر تولید می کند.

ملاحظات سلامتی

سوالات و پاسخ های مربوط به ایمنی و سم شناسی پراکسید هیدروژن و نقره

اصطلاح "فلزات سنگین" به طور کلی برای اشاره به گروهی از فلزات با تراکم بیش از 5.0 g / cm³ استفاده می شود. در این تعریف، نقره که دارای تراکم 10.49 g / cm³ است، در واقع یک فلز سنگین است - مانند آهن (7.9 g / cm³)، نیکل (8.9 g / cm³)، مس (8.9 g / cm³) و طلا ( 19.32 g / cm³).
فلزات سنگین که به طور خاص در برابر خورندگی مقاوم هستند به عنوان فلزات نجیب شناخته می شوندو شامل فلزات طلا، نقره و پلاتین می باشد.
این مقاومت به خورندگی و عدم واکنش پذیری است که فلزات نجیب را برای استفاده در جواهرات و ایمپلنت های دندانی مناسب می سازد.
(نکته: مفاصل مصنوعی، کاتتر و صفحات پلاتین مورد استفاده برای استخوان های شکسته ، برای جلوگیری از رشد باکتری ها با روکش نقره پوشیده شده اند.)
نقره نیز همانند بسیاری از مواد از قبیل نمک، الکل، آب و غیره کاملا "غیر سمی" نمی باشد. همانطور که معروف ترین اصطلاح دارویی می گوید "دوز و میزان مصرف میزان سمیت را مشخص می کند".
تعداد زیادی از حداکثر دوزهای مختلف برای نقره بسته به نوع مصرف، تعریف